666-088-061 / 534-697-769 dermavisage@gmail.com

W podziękowaniu za zaufanie i przywiązanie, specjalnie dla naszych Klientów, stworzone zostały Karty Stałego Klienta.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ POSIADACZEM NASZEJ KARTY STAŁEGO KLIENTA ?

Osoba, która jednorazowo wykupi zabiegi w Gabinecie DermaVisage za kwotę 500zł lub w ciągu trzech miesięcy za kwotę 1000 zł

  • Karta jest imienna.
  • Karta wydawana jest bezterminowo.
  • Karty nie można sprzedać, odstępować, ani też nie można scedować praw z karty na inną osobę.
  • Karta nie jest kartą płatniczą w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002r., nr 72, poz. 665 ze zm.).
  • Karta ta jest własnością Gabinetu Kosmetologii Estetycznej DermaVisage i w uzasadnionych przypadkach, Gabinet może odwołać jej ważność.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KARTY:

Karta Stałego Klienta uprawnia do:
10% rabatu na zabiegi pielęgnacyjne w Gabinecie DermaVisage

* Rabatu nie można sumować z innymi akcjami promocyjnymi i przysługującymi Klientowi z ich tytułu.